Keeleinspektsioon tööd ka teeb vä?

kas see on endine teenindusmaja?

Meil on olemas keeleseadus ja seal on kirjas, et Äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele sätestatakse eesti keele oskuse nõue tööülesannete täitmiseks vajalikul tasemel juhul, kui see on õigustatud käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud avalikes huvides. Kui koolidirektor mõjutab oma keeleoskusega ainult ühes koolimajas olevaid inimesi, siis igasugused reklaamide treijad mõjutavad hoopis suuremat hulka inimesi.

Kui seaduses on ette nähtud, et

Võõrkeelse audiovisuaalse teose, raadio- või telejaamade võõrkeelsete saadete või avalikkusele suunatud rahvusvaheliste ürituste edastamisel eestikeelse tõlke puudumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.


Kuidas siis peaks suhtuma sellesse, kui eesti keele asemel kasutatakse mingeid haigeid sõnamoodustusi, mis näevad välja nagu eesti keel, aga ei ole seda mitte? Ma arvan, et sellise keele võiks kah võõrkeeleks lugeda ja hobbi hallilt 50 tonni nõuda. (Ning peale võõrkeelse sõna “disaini” võib kirjutada veel ka “kujunda”)

Mis kasu on keeleseadusest, kui selle ainuke eesmärk on see, et võõrkeelte kõrval peab kasutama ka eesti keelt? Tegelikult peaks keeleseadus ka sellega tegelema, et eesti keelt ära ei solgitaks. Ja veel. Kunagi lätis ma avastasin, et lätlased on oma keele üle nii uhked, et ka turistidele mõeldud kohtades kasutatakse vaid läti keelt ja et lätlase poole ei tasu pöörduda vene keeles (sest läti keelt ma ju ei oska). Tark on pöörduda inglise keeles ja siis saab lätlane, kes tegelikult oskab vaid läti ja vene keelt valida rahulikult vene keele.

Siltidest veel. Käisin laupäeval üle pika aja Tartus. Tartu on ikka viimasepeal linn, mulle tõsiselt meeldis – mõnus, rahulik, hunnik kohvikuid, kunstivärke ja muuseumisid! Ning igal pool olid üleval juhatavad sildid. Kõik kenasti eesti keeles ja all inglise keeles. Miks Tallinnas üldse selliseid silte pole? Tartus leiab asjad ju lühikese ajaga koba peale ka üles. Tallinnas on ainult sildid kuidas lennujaama ja sadamat leida. Kultuuriasjadest juhatatakse ainult KUMU-sse. Mulle meeldiks kui Tallinnas oleks ka igatsugustesse muuseumidesse juhatavad sildid.

Advertisements
%d bloggers like this: