4. klassile võrdõiguslikkusest

NaisedMurrik läks täna neljandasse klassi. Uue õpikuna sai ta täna ühiskonnaõpetuse õpiku. Vaatasin sisukorda ja leidsin sealt ka mind huvitava peatüki “Sallivus ja võrdõiguslikkus”. Tegelikult on seal veel palju huvitavaid peatükke, aga see oli minu esimene huvi, sest on ju teada, et Eestis soolist võrdõiguslikkust koolis ei õpetata ja pigem on sellega koolis probleemid. Mitmes mõttes probleemid. Teravaim neist on vast see, et poisid on üldjuhul kehvemad õppijad ja suuremad väljalangejad. Lapse koolis olen nii mitmelgi korral saanud teada, kuidas poisse ja tüdrukuid erinevalt koheldakse ja seda põhjendamatult.

Aga tagasi õpiku juurde. Esimesel võrdõiguslikkusest rääkival leheküljel jäi silma trükiviga, mille keegi oli hoolikalt hariliku pliiatsiga ära parandanud – üks “a” oli sõnas “tihtipeale” vahele jäänud. Okei! Tähendab, keegi kirjutas selle peatüki, aga üle ei lugenud mittekeegi. Huvitav, kas neil spellerit siis polnudki?

Sissejuhatuses on ära toodud põhiseaduse paragrahv 2. Esimese lehekülje all on ka hulk joonistatud pilte, mis erinevaid võrdseid õiguseid kujutavad. Kõikidel piltidel on inimesed (erinevas vanuses, erinevast rahvusest, puuetega jne) aga sellel pildil, kus on sugude võrdõiguslikkus, on kujutatud koerad. Cool!

Teine lehekülg on puuetega inimestest, kolmas rassilisest võrdõiguslikkusest ja neljandal leheküljel kordamisküsimused.

Vot nii! Rassiline diskrimineerimine on käsitletud, aga sellised igapäevased ja tavalised diskrimineerimised nagu näiteks vanuse-, rahvuse-, soodiskrimineerimisest ei kirjutata midagi. Ma saan aru, et pole pikalt-laialt seletatud seksuaalse suundumuste erinevusi. Nad on ju 10-11 aastased ja nii vara veel ilmselt oma seksuaalset suundumust määrata ei oska. Aga oleks ikka võinud paar ridagi kirjutada igast võrdõiguslikkuse teemast, mitte vaid kahest. Pealegi ma ei arva, et paraolümpiast lugemine aitaks lapsel kuidagi puudega inimestest paremini aru saada.

Advertisements