Okupatsioon siis oli või ei olnud?

Kärbes okupeeris lilleOleks pidanud vist juristiks õppima. Aga ega veel pole ju hilja ka. Igatahes kirjutavad ajalehed väga huvitavast kohtuasjast, kus Andres Raid taotleb Nõukogude armees teeninud eestlastele represseeritu staatust. Nagu ma juba ennegi märkinud olen, siis kohtukeisid on sageli väga mitmekülgsed ja ajakirjandus valgustab tavaliselt vaid seda kõige lihtsamat külge.

Kuulates raadiost toda uudist või lugedes erinevate lehtede lühiuudist samast asjast, jääb mulje, et Raid taotleb represseeritu staatust peamiselt selleks, et saada endale erinevaid rahalisi soodustusi, mis represseeritutele on ette nähtud. Tegelikult on see vaid sotsiaalministeeriumi ametniku Reet Kodu arvamus. Kohtu küsimusele vastas Raid: “Jah, soovin saada võrdselt koheldud, kuid materiaalne külg ei ole niivõrd oluline.”

Mis siis võiks olla oluline? Raid räägib muuseas: “Omal ajal Jüri ­Liimi poolt algatatud liikumine “Genf 49” sai alguse juba vene okupatsiooni ajal. Liikumisest osavõtnute tahe oli selline, et kui Eesti iseseisvub, siis tunnistatakse okupatsioon kuritegelikuks ja võetakse vastu ka vastavad seadused.”

Kas keegi usub, et Raid jätkab Liimi poolt püstitatud eesmärkide täitmist? Miks Raid saatis hagi ette valmistades vabariigi presidendile, Riigikogule, põhiseaduskomisjonile ja Vabariigi Valitsuse kantseleile küsimused, kas nõukogude ajal oli tegu okupatsiooniga. Igalt poolt, välja arvatud Presidendi kantseleist, sai ta selgesõnalise vastuse, et jah, on küll?

Või oleks õigem küsida: millisele dokumendile toetusid kõik need riigiasutused, kes Raidile vastasid, et nõuka aeg oli siin okupatsioon?

Raid on probleemile lähenenud selle nurga alt, mille järgi rahvusvaheliselt defineeritakse okupatsiooni ehk läbi Genfi konvensiooni. Seal on näiteks kirjas, et okupatsioon ei kesta üle ühe aasta. Raid aga kasutab sealt konvensioonist punkti, kus okupeerival jõul pole õigust okupeeritavast riigist sõdureid värvata ja kui värbab, siis represseerib.

Igatahes pole mul oma tõlgendust rahvusvahelisestest seadustest. Kohtu materjale ma ka näinud ei ole. Ilmselt on need väga huvitavad. Kuid tegelikult on Raidi hagile eitava vastuse andmiseks vaid üks võimalus: kohus peab selgelt väljenduma, mis siin maalapil siis need umbes 50 aastat oli ja mida polnud.

Meil on olemas OKUPATSIOONIREŽIIMIDE POOLT REPRESSEERITUD ISIKU SEADUS. Seal on toodud igasuguseid asju, aga pole otseselt lauset, et mis asi see okupatsioon on.

PS! Ma ei tunne Raidi, ega tea täpselt mida tema mõelda võiks.

Advertisements
%d bloggers like this: