Eesti ettevõtte tulumaks. Algkursus

Loodetavasti tuleb valimiste ajal veel juttu Eesti maksusüsteemist. Kuna Reform on suutnud inimestele hulgaliselt kärbseid pähe ajada, siis panen lihtsalt kirja mõned faktid.

Ettevõtte tulumaks

Mõiste “ettevõtte tulumaks” tähendab tulumaksu, mida võetakse ettevõtte kasumilt. Milline number on kasum? Selle numbri leiab ettevõtte kasumiaruandest viimaselt realt ja bilansi passiva poolest kõige lõpust.

Kasumiaruanne lihtsustatult käib nii (Eestis on kasutusel 2 erinevat skeemi, kuid ridade nimetused on umbes samad). Toon elektrimüüja näite. Kõige esimene rida on see, mille kohta Firma esitab arve elektri tarbijale ja mida nimetatakse käibeks või müügituluks (müügitulu sees pole käibemaksu, sest see tuleb riigile kohe arve esitamisel ära maksta). Järgmisena arvestab firma maha need kulud, mida ta tegi elektri tootmiseks ja ettevõtte ülalpidamiseks. Kui ta on kõik oma kulud maha arvestanud, siis võivad tal ettevõttes olla veel näiteks finantskulud ja tulud. Kuluks on näiteks laenudelt makstud intressid. Lõpuks selgub palju tal sellest müügitulust raha järgi jäi, kui ta kõik kulud on maha arvestanud. Seda rida nimetatakse ettevõtte kasumiks. Skeem:

Müügitulu
– Kaubad, toore, materjal, teenused
– Tööjõukulud (palgad, sotsmaksud, tulumaks palkadelt jms)
– Põhivara kulum (kui ostad näiteks elektrit tootva tuuliku, siis kuluks kantakse ta osade kaupa, mitte korraga ostuhetkel)
Kasum enne tulumaksustamist.

Viimasel real ongi selline nimi, mis jätab mulje, et meil on olemas tulumaks kasumilt. Reformikad ütlevad, et ongi, aga siis pole, kui sa selle kasumi eest uusi masinaid ostad. Tegelikult on see demagoogia, ehk ainult väike osa tõest.

Ettevõtte kasumilt on tulumaks ainult siis, kui fima omanik saab selle raha oma isiklikku taskusse ehk võtab dividende. Juhul kui ta raha firmast välja ei võta, vaid selle niisama seisma jätab, ta maksma ei pea. Ka siis ei pea maksma, kui ta ehitab uue tuuliku näiteks Lätisse, ehk viib Eestis teenitud raha välismaale.

Kui inimene on mingi väikefirma omanik, siis pole tal kasulik endale palka maksta, vaid hoopis kasulikum on maksta endale dividende, sest dividendide pealt tuleb maksta ainult tulumaksu, kuid palga pealt peab lisaks maksma ka sotsiaalmakse, mis on palju suuremad kui tulumaks.

Ehk võib öelda, et meil on ettevõtte tulumaks juhul, kui raha võetakse ettevõttest dividendidena välja, kuid muul juhul pole vaja midagi maksta. Tundub ju igati arusaadav?

Kuid mida mõistetakse teistes riikides ettevõtte kasumilt makstava tulumaksu all?

Mujal riikides tehakse valmis seesama kasumiaruanne (tavaliselt aasta lõpu seisuga) ja kohe, kui on selgunud ettevõtte kasum, arvestatakse sellelt tulumaks ja makstakse riigile ära. See, kas keegi otsustab kunagi mingeid dividende maksta, pole oluline. Tulumaks arvestatakse ja makstakse kohe riigile ära. Kui kasumit ei teki, ei tule ka tulumaksu maksta.

Kunagi oli ka Eestis muu maailmaga sarnane ettevõtte tulumaks. Tol ajal tundis maksuamet pidevat huvi, milliseid tulusid ja kulusid firma oma kasumiaruandes näitas, kuna kasum pidi ju aus ja seadustele vastav olema. Pärast seda, kui tulumaks ära kaotati, ei tunne maksuamet enam mingit huvi mida kuludesse kantakse, sest see pole oluline. Müügitulu vastu tunneb maksuamet jätkuvat huvi, kuna selle otsa arvestatakse käibemaksu ja käibemaks on Eesti eelarves väga oluline sissetulek.

Nii, loodetavasti said nüüd inimesed, kes raamatupidamisest midagi ei tea, ka aru, kuidas selle ettevõtte kasumiga on ja nad saavad aru, kui Reform neile jälle kärbseid pähe ajama hakkab.

Kui keegi tahab keerulisemaid jutte, siis siin on dividendide maksustamisest ja siin on kehtiv tulumaksuseadus.

reklaamouJa lõpuks võiks veel mainida, et jutt käis ettevõtetest, mis tegutsevad Eestis, hoolimata, kes on omanikud. Kui välismaalane peab Eestis ettevõtet ja välismaal ka, siis on tal kasulikum võtta dividende välismaal asuvast ettevõttest ja eestis asuva ettevõtte kasumist teha erinevaid investeeriguid – loomulikult välismaale. Sel juhul jäävad tal maksud oma riiki ja Eestisse ei jää midagi peale tegutsemise maksuvabalt.

Advertisements

Tagged: ,

%d bloggers like this: